Aquafix

Kupfer / 1 kg

Artikelnummer:813500030001

Netto Gewicht in kg
 • 1

Gevarenwaarschuwingen
 • Opgelet!

  • H410
   Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Toepassingsgebied
  • Interieur
  • Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch den DIY Kunden geeignet

Reiniging gereedschap

© by adler-lacke.com