Aqua-Crosslinker 8481

160 g

Artikelnummer:848100021016

Basis van het systeem
  • Op basis van oplosmiddel
Netto Gewicht in kg
 • 0.16

Gevarenwaarschuwingen
 • Gevaar

  • H317
   Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H318
   Veroorzaakt ernstig oogletsel.

© by adler-lacke.com