Aqua-Hardener 8450

1.1 kg

Artikelnummer:845000021011

Polyisocyanaat-verharder voor watergedragen meubellakken.

Basis van het systeem
  • Op basis van oplosmiddel
Netto Gewicht in kg
 • 1.1

GTIN - EAN Code
 • 9004267179883

Gevarenwaarschuwingen
 • Opgelet!

  • EUH204
   Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.
  • H317
   Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H319
   Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H332
   Schadelijk bij inademing.
  • H335
   Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

© by adler-lacke.com