Aqua-PUR-Härter

1 kg

Artikelnummer:823500021011

Basis van het systeem
  • Op basis van oplosmiddel
Netto Gewicht in kg
 • 1

Gevarenwaarschuwingen
 • Opgelet!

  • EUH204
   Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.
  • H317
   Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H319
   Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H332
   Schadelijk bij inademing.
  • H335
   Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

© by adler-lacke.com