Aqua-PUR-Härter

100 ml

Artikelnummer:8222501

Basis van het systeem
  • Op basis van oplosmiddel
Speciale eigenschappen
 • A+ emissies aan vluchtige schadelijke stoffen
Netto Gewicht in kg
 • 0.106

Gevarenwaarschuwingen
 • Opgelet!

  • EUH204
   Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.
  • H317
   Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H332
   Schadelijk bij inademing.
  • H335
   Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H412
   Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Toepassingsgebied
  • Interieur
  • Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch den DIY Kunden geeignet

Normen
Franse verordening DEVL1104875A

Kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige
schadelijke stoffen: A+

© by adler-lacke.com