PUR-Hardener 8401

4 kg

Artikelnummer:840100021004

Oplosmiddelgedragen polyisocyanaat-verharder.

Basis van het systeem
  • Op basis van oplosmiddel
Netto Gewicht in kg
 • 4

GTIN - EAN Code
 • 9004267355041

Gevarenwaarschuwingen
 • Gevaar

  • EUH066
   Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
  • EUH204
   Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.
  • H225
   Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • H317
   Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H319
   Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H336
   Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

© by adler-lacke.com