PUR-Hardener 8419

1 kg

Artikelnummer:841900021011

Oplosmiddelgedragen polyisocyanaat-verharder voor ADLER 2-componenten-PUR-lakken.

Basis van het systeem
  • Op basis van oplosmiddel
Netto Gewicht in kg
 • 1

GTIN - EAN Code
 • 9004267353207

Gevarenwaarschuwingen
 • Opgelet!

  • EUH066
   Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
  • EUH204
   Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.
  • H226
   Ontvlambare vloeistof en damp.
  • H317
   Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H332
   Schadelijk bij inademing.
  • H335
   Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H336
   Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

© by adler-lacke.com