PUR-Härter

1 kg

Harder op basis van oplosmiddel voor ADLER twee-componenten PUR-lakken voor handel en industrie

Artikelnummer:8201911

Polyisocyanaat-harder op basis van oplosmiddel voor ADLER tweecomponenten-PUR-lakken.

Per 24 augustus 2023 moet voor industrieel of beroepsmatig gebruik een passende opleiding zijn voltooid.

Basis van het systeem
  • Op basis van oplosmiddel
Speciale eigenschappen
 • A+ emissies aan vluchtige schadelijke stoffen
Netto Gewicht in kg
 • 1

GTIN - EAN Code
 • 9004267022653

Gevarenwaarschuwingen
 • Gevaar

  • EUH066
   Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
  • EUH204
   Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.
  • H225
   Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • H317
   Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H319
   Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H332
   Schadelijk bij inademing.
  • H335
   Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H336
   Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Normen
DIN 4102-B1 (moeilijk brandbaar)

Bevestigd door extern keuringscertificaat.
In combinatie met moeilijk brandbare houten spaanplaten – ook gefineerd. 

Franse verordening DEVL1104875A

Kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige
schadelijke stoffen: A+

© by adler-lacke.com