Innolux Decklack G05

25 kg

UV-walsgrondverf voor het industrieel lakken van parket, kurk en voor het lakken van meubels

Artikelnummer:276000010525

Soort opdracht:

De Innolux Walzdecklack is een hoog reactieve UV-walsaflak op basis van onverzadigde acrylaatharsen. Hij is bijzonder resistent en overtuigt door maximale chemische en mechanische weerstand, waardoor hij de gewenste flexibiliteit en individualiteit biedt.

Basis van het systeem
  • Op basis van oplosmiddel
Productvoordelen
 • Zeer goede chemische en mechanische bestendigheid
 • Baubook-conform
 • Zeer goede accentuering
Speciale eigenschappen
 • Speeksel- en zweetecht
 • Afwezigheid van zware metalen
 • A+ emissies aan vluchtige schadelijke stoffen
Netto Gewicht in kg
 • 25

Gevarenwaarschuwingen
 • Gevaar

  • H315
   Veroorzaakt huidirritatie.
  • H317
   Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H318
   Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H410
   Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Normen
ÖNORM A 1605-12 (meubeloppervlakken)

Bestendigheid tegen chemische invloeden: 1-B1

ÖNORM A 1605-12 (meubeloppervlakken)

Gedrag bij afschuren

ÖNORM A 1605-12 (meubeloppervlakken)

Gedrag bij krasbelasting: 4-D

ÖNORM A 1605-12 (meubeloppervlakken)

Deel 5: Reactie tegenover kleine ontstekingsbronnen: 5-B

DIN 68861 (meubeloppervlakken)

Deel 1: gedrag bij chemische belasting: 1 B

DIN 68861 (meubeloppervlakken)

Deel 2: gedrag bij schuurbelasting: 2 D (meer dan 50 tot 150 U)

DIN 53160-1 en DIN 53160-2

Bevestigd door extern keuringscertificaat.
Zweet- en speekselbestendigheid. 

ÖNORM A 3800-1 (brandgedrag)

in combinatie met een moeilijk brandbare ondergrond: moeilijk brandbaar, Q1, Tr1

ÖNORM EN 71-3

Veiligheid van speelgoed; Migratie van bepaalde elementen (vrij van zware metalen)

Franse verordening DEVL1104875A

Kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige
schadelijke stoffen: A+

Gedeclareerd in baubook

Product is gedeclareerd en gevalideerd

© by adler-lacke.com