Innolux Mehrschichtlack G07

25 kg

Artikelnummer:279000010725

Soort opdracht:

Basis van het systeem
  • Op basis van oplosmiddel
Speciale eigenschappen
 • A+ emissies aan vluchtige schadelijke stoffen
 • Speeksel- en zweetecht
 • Afwezigheid van zware metalen
Netto Gewicht in kg
 • 25

GTIN - EAN Code
 • 9004267253255

Gevarenwaarschuwingen
 • Gevaar

  • H315
   Veroorzaakt huidirritatie.
  • H317
   Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H318
   Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H412
   Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Normen
ÖNORM A 3800-1 (brandgedrag)

In combinatie met een moeilijk brandbare ondergrond: moeilijk brandbaar, Q1, Tr1

ÖNORM EN 71-3

Veiligheid van speelgoed; Migratie van bepaalde elementen (vrij van zware metalen)

ÖNORM A 1605-12 (meubeloppervlakken)

Bestendigheid tegen chemische invloeden: 1-B1

ÖNORM A 1605-12 (meubeloppervlakken)

Deel 5: Reactie tegenover kleine ontstekingsbronnen: 5-B

ÖNORM A 1605-12 (meubeloppervlakken)

Gedrag bij afschuren

ÖNORM A 1605-12 (meubeloppervlakken)

Gedrag bij krasbelasting: 4-D

DIN 68861 (meubeloppervlakken)

Deel 1: gedrag bij chemische belasting: 1 B

DIN 68861 (meubeloppervlakken)

Deel 2: gedrag bij schuurbelasting: 2 D (meer dan 50 tot 150 U)

DIN 68861 (meubeloppervlakken)

Deel 4: Gedrag bij krasbestendigheid: 4-E (> 0,5 N -  ≤ 1,0 N)

DIN 53160-1 en DIN 53160-2

Bevestigd door extern keuringscertificaat.
Zweet- en speekselbestendigheid. 

Franse verordening DEVL1104875A

Kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige
schadelijke stoffen: A+

© by adler-lacke.com