Innolux Spachtelgrund

25 kg

Artikelnummer:272100020025

Soort opdracht:

Basis van het systeem
  • Op basis van oplosmiddel
Speciale eigenschappen
 • A+ emissies aan vluchtige schadelijke stoffen
 • Speeksel- en zweetecht
 • Zeer goede lichtechtheid
 • Afwezigheid van zware metalen
Netto Gewicht in kg
 • 25

Gevarenwaarschuwingen
 • Gevaar

  • H315
   Veroorzaakt huidirritatie.
  • H317
   Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H318
   Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H411
   Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Normen
ÖNORM A 3800-1 (brandgedrag)

in combinatie met een moeilijk brandbare ondergrond: moeilijk brandbaar, Q1, Tr1

ÖNORM EN 71-3

Veiligheid van speelgoed; Migratie van bepaalde elementen (vrij van zware metalen)

DIN 53160-1 resp. DIN 53160-2

Zweet- en speekselbestendigheid

Franse verordening DEVL1104875A

Kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige
schadelijke stoffen: A+

© by adler-lacke.com