Innolux Walzgrund GF

25 kg

Artikelnummer:273300020025

Soort opdracht:

Basis van het systeem
  • Op basis van oplosmiddel
Speciale eigenschappen
 • A+ emissies aan vluchtige schadelijke stoffen
Netto Gewicht in kg
 • 25

GTIN - EAN Code
 • 9004267252401

Gevarenwaarschuwingen
 • Opgelet!

  • H315
   Veroorzaakt huidirritatie.
  • H317
   Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H319
   Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H410
   Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Normen
ÖNORM A 3800-1 (brandgedrag)

In combinatie met een moeilijk brandbare ondergrond: moeilijk brandbaar, Q1, Tr1

DIN 53160-1 en DIN 53160-2

Bevestigd door extern keuringscertificaat.
Zweet- en speekselbestendigheid. 

Franse verordening DEVL1104875A

Kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige
schadelijke stoffen: A+

ÖNORM EN 71-3

Veiligheid van speelgoed; Migratie van bepaalde elementen (vrij van zware metalen)

© by adler-lacke.com