Bluefin Multilux WAX G05

25 kg

Artikelnummer:388000010525

Basis van het systeem
  • Watergedragen
Speciale eigenschappen
 • A+ emissies aan vluchtige schadelijke stoffen
 • Geschikt voor kinderspeelgoed
 • Speeksel- en zweetecht
 • Afwezigheid van zware metalen
 • In water verdunbaar: ja
Netto Gewicht in kg
 • 25

Gevarenwaarschuwingen
 • Opgelet!

  • H317
   Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H412
   Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Normen
ÖNORM A 1605-12 (meubeloppervlakken)

Deel 1: Bestendigheid tegen chemische invloeden: 1-B

ÖNORM A 1605-12 (meubeloppervlakken)

Deel 2: Gedrag bij afschuren

ÖNORM A 1605-12 (meubeloppervlakken)

Deel 4: Gedrag bij krasbelasting

ÖNORM A 1605-12 (meubeloppervlakken)

Deel 5: Reactie tegenover kleine ontstekingsbronnen

DIN 68861 (meubeloppervlakken)

Deel 1: gedrag bij chemische belasting: 1 B

DIN 68861 (meubeloppervlakken)

Deel 2: gedrag bij schuurbelasting: 2 D (meer dan 50 tot 150 U)

DIN 68861 (meubeloppervlakken)

Deel 4: krasbestendigheid: 4 D (> 1,0 tot en met ≤ 1,5 N)

Franse verordening DEVL1104875A

Kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige
schadelijke stoffen: A+

ÖNORM A 3800-1 (brandgedrag)

in combinatie met een moeilijk brandbare ondergrond: moeilijk brandbaar, Q1, Tr1

ÖNORM S 1555 resp. DIN 53160

Zweet- en speekselbestendigheid

ÖNORM EN 71-3

Veiligheid van speelgoed; Migratie van bepaalde elementen (vrij van zware metalen)

© by adler-lacke.com