Aqua-Step Silent G10

1K und 2K verarbeitbar! / 4 kg

Artikelnummer:304300011004

Soort opdracht:

Basis van het systeem
  • W
Speciale eigenschappen
 • A+ Emission von flüchtigen Schadstoffen
 • In water verdunbaar: ja
Netto Gewicht in kg
 • 4

Gevarenwaarschuwingen
  • EUH208
   Bevat (naam van de sensibiliserende stof). Kan een allergische reactie veroorzaken.
  • EUH210
   Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
Toepassingsgebied
  • Innenbereich
Menging
Reiniging gereedschap
Nazorg oppervlak
Beschrijving Grootte Bestandstype
Normen

© by adler-lacke.com