Bluefin Multilux HF G10

25 kg

Artikelnummer:385200011025

Basis van het systeem
  • Watergedragen
Speciale eigenschappen
 • A+ emissies aan vluchtige schadelijke stoffen
 • Speeksel- en zweetecht
 • Afwezigheid van zware metalen
 • In water verdunbaar: ja
Netto Gewicht in kg
 • 25

Gevarenwaarschuwingen
 • Opgelet!

  • H317
   Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H411
   Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Toepassingsgebied
  • Interieur
Reiniging gereedschap
Nazorg oppervlak
Normen

© by adler-lacke.com