Bluefin Multilux Top G05

25 kg

Artikelnummer:385300010525

Basis van het systeem
  • Watergedragen
Speciale eigenschappen
 • A+ emissies aan vluchtige schadelijke stoffen
 • Geschikt voor kinderspeelgoed
 • Speeksel- en zweetecht
 • Afwezigheid van zware metalen
 • In water verdunbaar: ja
Netto Gewicht in kg
 • 25

Gevarenwaarschuwingen
 • Opgelet!

  • H317
   Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H411
   Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Normen

© by adler-lacke.com