Innolux Spachtelgrund GF

25 kg

Artikelnummer:272000020025

Basis van het systeem
  • L
Speciale eigenschappen
 • A+ Emission von flüchtigen Schadstoffen
Netto Gewicht in kg
 • 25

Gevarenwaarschuwingen
 • Gevaar

  • H315
   Veroorzaakt huidirritatie.
  • H317
   Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H318
   Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H410
   Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Toepassingsgebied
  • Innenbereich
Reiniging gereedschap
Normen

© by adler-lacke.com