PUR-Füllgrund HT

5 kg

Artikelnummer:253000020005

Basis van het systeem
  • L
Speciale eigenschappen
 • A+ Emission von flüchtigen Schadstoffen
 • Geeignet für Schiffbau
Netto Gewicht in kg
 • 5

Gevarenwaarschuwingen
 • Gevaar

  • H226
   Ontvlambare vloeistof en damp.
  • H304
   Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
  • H315
   Veroorzaakt huidirritatie.
  • H318
   Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H335
   Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H336
   Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  • H373
   Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling
Toepassingsgebied
  • Innenbereich
Menging
 • 1 product_label_mixingArticle PUR-Füllgrund HT

 • 1 product_label_mixingHardener

 • © ADLER
  PUR-Härter Artikel tonen
 • product_label_potTime:3 unit.h

Verdünnung
Reiniging gereedschap
Nazorg oppervlak
Beschrijving Grootte Bestandstype
Normen

© by adler-lacke.com