PUR-Füllgrund HT

5 kg

Oplosmiddelgedragen, zeer transparante en vulkrachtige 2-componenten-polyurethaan-grondlak voor de meubel- en interieurbouw voor de industrie en handelssector

Artikelnummer:253000020005

De zeer transparante grondlak onderscheidt zich bovendien vanwege zijn hoge vulvermogen, zijn korte droogtijd en uitstekende permanente elasticiteit. ADLER PUR-Füllgrund HT is bijzonder geschikt voor hoogwaardige hoogglanscoatings.

Basis van het systeem
  • Op basis van oplosmiddel
Productvoordelen
 • Uitstekende transparantie, schitterende diepte
 • Zeer goed vulvermogen
 • Goede accentuering
 • Uitstekende poriënbenetting en kleurgradiënt
 • Goede bescherming tegen het licht
Speciale eigenschappen
 • A+ emissies aan vluchtige schadelijke stoffen
 • Geschikt voor scheepsbouw
Netto Gewicht in kg
 • 5

Gevarenwaarschuwingen
 • Gevaar

  • H226
   Ontvlambare vloeistof en damp.
  • H304
   Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
  • H315
   Veroorzaakt huidirritatie.
  • H318
   Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H335
   Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H336
   Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  • H373
   Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling
Toepassingsgebied
  • Interieur
  • Voor het lakken van sterk belaste oppervlakken in de meubel- en interieurbouw zoals opbergvlakken in keukens en woonruimtes, badkamers, kantoren en voorwerpen, fronten en permanent zichtbare oppervlakken, belaste oppervlakken van zitmeubelen en oppervlakken die niet altijd zichtbaar zijn (behalve tafelbladen). Toepassingsgebieden II tot IV volgens ÖNORM A 1610-12.
    
  • Toepassing in combinatie met een geschikt aflaksysteem.
    
  • Voor geslotenporige hoogglansoppervlakken kan PUR-Füllgrund HT ook als eindlak geschuurd en hoogglanzend gepolijst worden.
    
  • Voor moeilijk brandbare of moeilijk ontvlambare opbouwen.
    
  • Het product is niet geschikt voor met waterstofperoxide gebleekte oppervlakken!

Menging
Verdünnung
Reiniging gereedschap
Nazorg oppervlak
Beschrijving Grootte Bestandstype
Normen

© by adler-lacke.com