PUR-Primer

4 kg

Artikelnummer:2529104

Soort opdracht:

Basis van het systeem
  • L
Speciale eigenschappen
 • Rasche Trocknung
 • Sehr gute Lichtechtheit
Netto Gewicht in kg
 • 4

Gevarenwaarschuwingen
 • Gevaar

  • EUH208
   Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.
  • H225
   Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • H315
   Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319
   Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H336
   Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Toepassingsgebied
  • Innenbereich
Menging
Verdünnung
Reiniging gereedschap

© by adler-lacke.com