Tiropur NG G10

Stumpfmatt / 4 kg

Artikelnummer:2546104

Soort opdracht:

Basis van het systeem
  • L
Speciale eigenschappen
 • Sehr gute Lichtechtheit
 • A+ Emission von flüchtigen Schadstoffen
Netto Gewicht in kg
 • 4

Gevarenwaarschuwingen
 • Gevaar

  • EUH066
   Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
  • EUH208
   Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.
  • H225
   Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • H319
   Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H336
   Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  • H412
   Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Toepassingsgebied
  • Innenbereich
Ondergrond
Materiaal ondergrond
  • Bitte beachten Sie unsere Arbeitsrichtlinie „Holzarten für PUR-Lacke“.
Menging
 • 10 product_label_mixingArticle Tiropur NG G10

 • 1 product_label_mixingHardener

 • © ADLER
  PUR-Härter Artikel tonen
 • product_label_potTime:8 unit.h

Verdünnung
Reiniging gereedschap
Nazorg oppervlak
Beschrijving Grootte Bestandstype
Normen

© by adler-lacke.com