Grilith Decklackstift

Weiß / 1 er

Artikelnummer:980405000011

Basis van het systeem
  • Op basis van oplosmiddel
Netto Gewicht in kg
 • 0.031

GTIN - EAN Code
 • 9004267034151

Gevarenwaarschuwingen
 • Gevaar

  • H225
   Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • H319
   Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H336
   Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

© by adler-lacke.com