Grilith Klarlack-Spray

Farblos, Glänzend / 150 ml

Artikelnummer:241705025215

Soort opdracht:

Basis van het systeem
  • Op basis van oplosmiddel
Netto Gewicht in kg
 • 0.176

GTIN - EAN Code
 • 9004267034021

Gevarenwaarschuwingen
 • Gevaar

  • H222
   Zeer licht ontvlambare aerosol.
  • H229
   Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
  • H315
   Veroorzaakt huidirritatie.
  • H318
   Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H335
   Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H336
   Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Normen
ÖNORM A 1605-12 (meubeloppervlakken)

Bestendigheid tegen chemische invloeden: 1-C

© by adler-lacke.com