Polyactive SB

Aromatenfrei / 1 l

Artikelnummer:805900021011

Basis van het systeem
  • Op basis van oplosmiddel
Netto Gewicht in kg
 • 0,8845

Gevarenwaarschuwingen
 • Gevaar

  • EUH066
   Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
  • H225
   Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • H336
   Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

© by adler-lacke.com