Aquafix S

Grob / 1 kg

Artikelnummer:9120111

Basis van het systeem
  • Watergedragen
Speciale eigenschappen
 • In water verdunbaar: ja
Netto Gewicht in kg
 • 1

Gevarenwaarschuwingen
 • Opgelet!

  • H317
   Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H412
   Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

© by adler-lacke.com