ADLER Histo-Base

Ocker / 2.5 kg

Oplosmiddelgedragen grond- en tussenlaag voor de handelssector en industrie.

Artikelnummer:549705563202

Witte grond- en tussenlaag op basis van speciale kunstharsen, langolige en hernieuwbare grondstoffen. Het product onderscheidt zich door een uitstekende isolerende werking op hout, zeer goede corrosiewerende werking, zeer goede schuurbaarheid, hoge elasticiteit en vulkracht, uitstekende verwerking en zeer goede verloop.  
Het product is geurloos dankzij de aromaatvrije terpentine als oplosmiddel en is geformuleerd zonder toevoeging van biocide werkzame stoffen ter bescherming tegen blauwschimmel en houtaantastende schimmels. 

Basis van het systeem
  • Op basis van oplosmiddel
Netto Gewicht in kg
 • 2.5

Gevarenwaarschuwingen
 • Opgelet!

  • EUH066
   Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
  • EUH208
   Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.
  • EUH211
   Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.
  • H226
   Ontvlambare vloeistof en damp.
  • H412
   Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

© by adler-lacke.com