Aquawood Intercare ISO

ca. RAL7016 Anthrazitgrau / 6 kg

Artikelnummer:550310188006

Soort opdracht:

Bij dekkend gelakte houten vensters zorgt deze tussenlaag voor de beste isolerende werking, hoge permanente elasticiteit en goede vulkracht. Door het lage gehalte aan organische oplosmiddelen en de afwezigheid van biociden is de spuitvuller bijzonder milieuvriendelijk. 
 

De Aquawood Intercare ISO scoort met een bijzon-der hoge vulkracht en goede isolatie. Dit betekent dat uw dekkend gelakte houten vensters op lange termijn een perfect oppervlak hebben.
 

Basis van het systeem
  • Watergedragen
Productvoordelen
 • Hoge vulkracht
 • Uitstekende isolatie van de houtbestanddelen
 • Hoge permanente elasticiteit
Speciale eigenschappen
 • UV-bestendigheid
 • Geschikt voor maatstabiele houten
 • Goede Weersbestendigheid
 • In water verdunbaar: ja
Netto Gewicht in kg
 • 6

GTIN - EAN Code
 • 9004267366726

Gevarenwaarschuwingen
  • EUH208
   Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.
  • EUH211
   Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.
  • H412
   Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Normen
ADLER green-Label Product

getest volgens 3 categorieën: milieu, gezondheid & veiligheid en levensduur. Let ook op het duurzaamheidsgegevensblad.

Franse verordening DEVL1104875A

Kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige
schadelijke stoffen: A+

© by adler-lacke.com