Waschbenzin

1 l

Artikelnummer:805700021011

Basis van het systeem
  • L
Speciale eigenschappen
 • Gebrauchsfertig
Netto Gewicht in kg
 • 0,755

Gevarenwaarschuwingen
 • Gevaar

  • EUH066
   Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
  • H226
   Ontvlambare vloeistof en damp.
  • H304
   Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
  • H336
   Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Toepassingsgebied
  • Außenbereich
  • Innenbereich

© by adler-lacke.com