ADLER Clean Hand Disinfectant

Artikelnummer:806600021018

Opgelet: Gebruik een veilig houtbeschermingsmiddel. Lees altijd het etiket en de productinformatie voor gebruik.
Basis van het systeem
  • Op basis van oplosmiddel
Speciale eigenschappen
 • Biocideproduct
Netto Gewicht in kg
 • 0.5184

Gevarenwaarschuwingen
 • Gevaar

  • H225
   Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • H319
   Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

© by adler-lacke.com