Aqua-Cleaner

Reiniger für Wasserlacke / 10 l

Artikelnummer:8008010

Basis van het systeem
  • Op basis van oplosmiddel
Speciale eigenschappen
 • Rostschutz
 • Klaar voor gebruik
Netto Gewicht in kg
 • 7.9

Gevarenwaarschuwingen
 • Gevaar

  • H225
   Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • H319
   Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H336
   Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

© by adler-lacke.com