Clean-Smart B&P

20 l

Artikelnummer:801500021020

Basis van het systeem
  • Op basis van oplosmiddel
Netto Gewicht in kg
 • 19.36

Gevarenwaarschuwingen
 • Opgelet!

  • H315
   Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319
   Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

© by adler-lacke.com