Innolux Verdünnung

10 l

Artikelnummer:803200021010

Basis van het systeem
  • Op basis van oplosmiddel
Netto Gewicht in kg
 • 10,6

Gevarenwaarschuwingen
 • Gevaar

  • H315
   Veroorzaakt huidirritatie.
  • H317
   Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H318
   Veroorzaakt ernstig oogletsel.

© by adler-lacke.com