Alkyd-Grund

Ocker / 2.5 l

Artikelnummer:450105563202

Soort opdracht: Streichen mit Pinsel

Basis van het systeem
  • Op basis van oplosmiddel
Speciale eigenschappen
 • Rostschutz
 • Goede Weersbestendigheid
  • Bescherming tegen Schimmel
  • Bescherming tegen Gietvorm
Netto Gewicht in kg
 • 3.283

Kleurbaar
  • Color4You
GTIN - EAN Code
 • 9004267997081

Gevarenwaarschuwingen
 • Opgelet!

  • EUH066
   Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
  • EUH208
   Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.
  • EUH211
   Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.
  • H226
   Ontvlambare vloeistof en damp.
  • H412
   Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

© by adler-lacke.com