Aqua-Multiprimer PRO

Ocker / 2.5 l

Artikelnummer:412905563202

Soort opdracht: Streichen mit Pinsel

Basis van het systeem
  • Watergedragen
Speciale eigenschappen
 • Rostschutz
 • UV-bestendigheid
 • Geurarm
 • Goede Weersbestendigheid
 • In water verdunbaar: ja
Netto Gewicht in kg
 • 2.5

Gevarenwaarschuwingen
  • EUH208
   Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.
  • EUH211
   Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.
  • H412
   Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Reiniging gereedschap
Normen
Franse verordening DEVL1104875A

Kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige
schadelijke stoffen: A+

© by adler-lacke.com