Metallgrund

Rotbraun / 2.5 l

Artikelnummer:451207933002

Soort opdracht: Streichen mit Pinsel

Basis van het systeem
  • Op basis van oplosmiddel
Speciale eigenschappen
 • Goede Weersbestendigheid
Netto Gewicht in kg
 • 3.7875

GTIN - EAN Code
 • 9004267008268

Gevarenwaarschuwingen
 • Opgelet!

  • EUH066
   Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
  • EUH211
   Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.
  • H226
   Ontvlambare vloeistof en damp.
  • H336
   Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  • H411
   Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

© by adler-lacke.com