Feinspachtel

weiß / 400 g

Artikelnummer:4109904

Soort opdracht:

Basis van het systeem
  • Watergedragen
Speciale eigenschappen
 • Geschikt voor maatstabiele houten
 • Goede Weersbestendigheid
 • In water verdunbaar: ja
Gevarenwaarschuwingen
  • EUH208
   Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.
  • EUH210
   Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

© by adler-lacke.com