Abbeizer Express

500 ml

Artikelnummer:831300030012

Soort opdracht: Streichen mit Pinsel

Basis van het systeem
  • Op basis van oplosmiddel
Netto Gewicht in kg
 • 0.485

Gevarenwaarschuwingen
 • Opgelet!

  • EUH066
   Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
  • H226
   Ontvlambare vloeistof en damp.
  • H336
   Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Toepassingsgebied
  • Exterieur
  • Interieur
Reiniging gereedschap
  • Water

© by adler-lacke.com