Aqua-Isoprimer PRO Spray

Weiß / 4 l

Artikelnummer:415305000004

Soort opdracht:

Basis van het systeem
  • Watergedragen
Speciale eigenschappen
 • Geurarm
 • In water verdunbaar: ja
Netto Gewicht in kg
 • 4,524

Gevarenwaarschuwingen
  • EUH208
   Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.
  • EUH211
   Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.
  • H412
   Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Toepassingsgebied
  • Interieur
Reiniging gereedschap
Normen

© by adler-lacke.com