Innenlasur

H 065 Montblanc / 2.5 l

Artikelnummer:530905259102

Soort opdracht: Streichen mit Pinsel

Basis van het systeem
  • Watergedragen
Speciale eigenschappen
 • Klaar voor gebruik
 • In water verdunbaar: ja
Netto Gewicht in kg
 • 2.5

Kleurbaar
  • Color4You
Gevarenwaarschuwingen
  • EUH208
   Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.
  • EUH210
   Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
  • EUH211
   Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.
Beschrijving Grootte Bestandstype
Normen
Gedeclareerd in baubook

Product is gedeclareerd en gevalideerd

Franse verordening DEVL1104875A

Kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige
schadelijke stoffen: A+

© by adler-lacke.com