Legno-Pflegeöl

250 ml

Artikelnummer:700900021014

Soort opdracht:

Basis van het systeem
  • Op basis van oplosmiddel
Netto Gewicht in kg
 • 0.2185

GTIN - EAN Code
 • 9004267159168

Gevarenwaarschuwingen
 • Opgelet!

  • EUH066
   Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
  • H226
   Ontvlambare vloeistof en damp.
Beschrijving Grootte Bestandstype
Normen
Franse verordening DEVL1104875A

Kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige
schadelijke stoffen: A+

ÖNORM EN 71-3

Bevestigd door extern keuringscertificaat.
Veiligheid van speelgoed; Migratie van bepaalde elementen (vrij van zware metalen). 

DIN 53160-1 en DIN 53160-2

Bevestigd door extern keuringscertificaat.
Zweet- en speekselbestendigheid. 

ofi-evaluatie (Nr.: 403.400)

Ingedeeld als niet zelfontbrandend!

© by adler-lacke.com