Legno Reiniger

1 l

Artikelnummer:8002511

Soort opdracht:

Basis van het systeem
  • Op basis van oplosmiddel
Speciale eigenschappen
 • Klaar voor gebruik
 • Geurarm
Netto Gewicht in kg
 • 0.77

Gevarenwaarschuwingen
 • Gevaar

  • EUH066
   Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
  • H304
   Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

© by adler-lacke.com