Legno Dura-Öl

Farblos / 2.5 l

Artikelnummer:703500020002

Basis van het systeem
  • L
Netto Gewicht in kg
 • 2,21

Gevarenwaarschuwingen
 • Gevaar

  • EUH066
   Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
  • EUH208
   Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.
  • H226
   Ontvlambare vloeistof en damp.
  • H304
   Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
  • H336
   Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

© by adler-lacke.com