Legno-Pflegeöl

250 ml

Artikelnummer:5088214

Soort opdracht:

Basis van het systeem
  • Op basis van oplosmiddel
Netto Gewicht in kg
 • 0,215

Gevarenwaarschuwingen
 • Opgelet!

  • EUH066
   Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
  • H226
   Ontvlambare vloeistof en damp.
Toepassingsgebied
  • Interieur
Beschrijving Grootte Bestandstype

© by adler-lacke.com